Ekspertnettverk

DIGITALNORWAY samler Norges ledende teknologer for å rådgi om fremtiden.

Blockchain, kunstig intelligens og Internet of Things. Vår tids digitale teknologier utfordrer etablerte prosesser og organisasjoner.

Ekspertnettverket drives av eksperter og leverer innsikt innen muliggjørende teknologier, digitale plattformer og forretningsmodeller til eierne, medlemmene og brukerne av DigitalNorway.

Ved å drive eller delta i et ekspertnettverket vil du:

  • Utvikle din kunnskap og være med å videreutvikle ditt fagområde
  • Bidra til å løse noen av de mest krevende utfordringer på ditt fagfelt
  • Bygge nettverk med andre eksperter og ledere på tvers av norsk næringsliv og akademia

Ekspertnettverkene er nå under oppbygging og vi søker etter eksperter på områder som avansert dataanalyse, automasjon, kunstig intelligens, blockchain, telekommunikasjon, Internet of Things og digitale forretningsmodeller.

Ved å bli med i ekspertnettverket vil du få unik mulighet til å jobbe med DIGITALNORWAYs tjenester og bidra til at norske selskaper lykkes i tøff internasjonal konkurranse.

Ja jeg vil bidra