Vil du jobbe i DIGITALNORWAY?

Bli med og digitaliser norsk næringsliv!

DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret er nå etablert. I takt med at vi vokser vil vi ha behov for flere dyktige mennesker - både i våre ekspertnettverk og som ansatte i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS. 

Vi søker etter deg som vil være med å gjøre en forskjell - og har sterk kompetanse innen teknologi, forretningsmodeller, disrupsjon, digitale plattformer, prosjektledelse og ledelse av eksperter og nettverk. 

Vi tror at du vil kjenne deg igjen i: 

  • Du forstår hvordan digitalisering forskyver maktbalansen i næringslivet og hvordan dette påvirker samfunnet, dets etablerte institusjoner og reguleringer.
  • Du forstår hvordan digitaliseringen dramatisk endrer tradisjonelle strukturer, og har tanker om grepene både etablert og nytt næringsliv må ta for å bli digitale vinnere.
  • Du forstår hvilke kompetanseutfordringer små og mellomstore bedrifter står overfor i det digitale skiftet – og har tanker om hvordan DIGITALNORWAY skal hjelpe.

Vi tror også at du har flere av disse egenskapene:

  • Du har fremragende samarbeidsevner og erfaring med å navigere i omskiftelige tider og i organisasjoner under konstant utvikling.
  • Du forstår hva som skal til for å bygge lag på tvers av bedrifts- og sektorgrenser, motivere og lede høyt kvalifiserte mennesker i konstant endring og i nettverksstrukturer.
  • Du er nysgjerrig og på jakt etter nye ideer, trender og teknologier.
  • Du har stå-på-vilje og evne til å kjempe over tid for å realisere dine ideer og visjoner.

DIGITALNORWAY vil gradvis bygges opp til et team på ca. 20-25 personer, der noen er på heltid og noen på deltid, noen er fast ansatt og noen midlertidig ansatt. 

Deltagelse i DIGITALNORWAYs ekspertnettverk vil være en svært god måte å stifte bekjentskap med oss på!

Send en kort søknad til DIGITALNORWAY!