Vil du jobbe i DIGITALNORWAY?

Bli med og digitaliser norsk næringsliv!

DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS er nå etablert. I takt med at vi vokser vil vi ha behov for flere dyktige mennesker - både i våre ekspertnettverk og som ansatte i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS. 

Vi ser etter deg med dyp digital kompetanse og stor gjennomføringskraft. Du er i stand til å lede deg selv, men liker å jobbe i team og tar i et tak der det trengs. Du må regne med å jobbe med stort og smått og ta et helhetsansvar for leveransene. Du må like å jobbe i en organisasjon som er i konstant endring, og hvor både arbeidsoppgaver og roller vil endres underveis.

Vårt oppdrag er å sikre norsk konkurransekraft og norske arbeidsplasser i et stadig mer internasjonalt og konkurranseutsatt næringsliv.

For øyeblikket søker vi ikke kandidater til noen spesifikke stillinger. Vi er derimot alltid på jakt etter spesialister og andre roller for å komplementere vårt team. På generell basis tror vi at du vil kjenne deg igjen i: 

  • Du forstår hvordan digitalisering forskyver maktbalansen i næringslivet og hvordan dette påvirker samfunnet, dets etablerte institusjoner og reguleringer.
  • Du forstår hvordan digitaliseringen dramatisk endrer tradisjonelle strukturer, og har tanker om grepene både etablert og nytt næringsliv må ta for å bli digitale vinnere.
  • Du forstår hvilke kompetanseutfordringer små og mellomstore bedrifter står overfor i det digitale skiftet – og har tanker om hvordan DIGITALNORWAY skal hjelpe.

Vi tror også at du har flere av disse egenskapene:

  • Du har fremragende samarbeidsevner og erfaring med å navigere i omskiftelige tider og i organisasjoner under konstant utvikling.
  • Du forstår hva som skal til for å bygge lag på tvers av bedrifts- og sektorgrenser, motivere og lede høyt kvalifiserte mennesker i konstant endring og i nettverksstrukturer.
  • Du er nysgjerrig og på jakt etter nye ideer, trender og teknologier.
  • Du har stå-på-vilje og evne til å kjempe over tid for å realisere dine ideer og visjoner.

DIGITALNORWAY vil gradvis bygges opp til et team på ca. 20-25 personer, der noen er på heltid og noen på deltid, noen er fast ansatt og noen midlertidig ansatt.

-------------------

Vi tilbyr et sammensatt miljø med kompetente og motiverte kolleger, muligheten til å gjøre en forskjell, masse utfordringer og en sjanse til å jobbe med noen av Norges mest spennende selskaper og miljøer.

Send en kort søknad til DIGITALNORWAY!