Kompetansenettverk

DIGITALNORWAY samler Norges ledende kompetanse for å rådgi om fremtiden.

Blockchain, kunstig intelligens og Internet of Things. Vår tids digitale teknologier utfordrer etablerte prosesser og organisasjoner.

Kompetansenettverkene samler eksperter, leverandører, brukere, myndigheter og interessenter for å utforske nye digitale teknologier, plattformer og forretningsmodeller. Dette skaper kunnskap og kompetanse med verdi både for deltagerne i kompetansenettverket og til eierne, medlemmene og brukerne av DIGITALNORWAY.

Kompetansenettverkene vil bidra til å:

  • Videreutvikle innsikt innenfor spesifikke digitale teknologier
  • Etablere beste praksis for anskaffelse og anvendelse av ny teknologi
  • Bygge nettverk med mellom eksperter og interessenter på tvers av norsk næringsliv, akademia og myndigheter

Første kompetansenettverk omhandler blockchain og vil ha oppstart i november 2017. Vi søker også dine innspill til hvilke andre områder våre kompetansenettverk skal dekke.

Gi innspill til hvilke kompetansenettverk DIGITALNORWAY skal bygge!