Industritransformasjon

Vi samler innovative aktører for å bygge fremtidens vinnernæringer.

Digitalisering er en like revolusjonerende kraft som elektrisiteten, bilen og telefonen var i sin tid. De nærmeste fem årene vil en rekke etablerte bransjer utfordres, og nye vinnernæringer vokse frem.

Enkeltselskaper er som regel ute av stand til å endre bransjen alene. Men ved å spille på lag med andre næringsaktører, universiteter og myndigheter kan Norge lykkes med å bygge fremtidens digitale samfunn og næringer.

DIGITALNORWAYs industritransformasjon bygger på at:

  • Verdiskapning vil fremover i økende grad finne sted i samhandlende økosystemer og ønske, vilje og evne til å bygge slike lag vil bli forretningskritisk de neste fem årene i de de fleste bransjer og industrier
  • DIGITALNORWAY vil tilby det nødvendige rammeverket for å skape transformasjon samt støtte og drive de faglige og administrative prosessene.
  • DIGITALNORWAY vil i arbeidet trekke på Norges ledende digitale kompetanse, via Executive forum og ekspertnettverk.

Hvis du ser en utfordring som er tung å løfte alene, ta kontakt for en prat!