Få oversikt over våre noder

DIGITALNORWAY knytter sammen digital kompetanse over hele landet.

Våre regionale noder er DIGITALNORWAYs viktigste kanal for å spre digital kompetanse over hele Norge.

Ved oppstart har vi inngått samarbeidsavtaler med innovasjonsmiljøer fem steder over hele landet. Samtidig er Toppindustrisenteret AS - drivkraften bak DIGITALNORWAY - etablert i Forskningsparken i Oslo. 

Dette er våre regionale spydspisser: 

Trøndelag: Proneo, Verdal

Verdalsmiljøet i Nord-Trøndelag er et av Norges største industrimiljøer, og Norges tredje største industripark. Siden årtusenskiftet har Verdal lykkes å omstille seg fra et enbent industrimiljø knyttet til Kværner Verdal til en variert og robust næringsstruktur. Antall bedrifter er i perioden økt fra 70 til 165 og antall ansatte er doblet til 3.000.

Proneo ønsker at samarbeidet med DIGITALNORWAY skal gi næringslivet i regionen mulighet til å gripe mulighetene i det radikale skiftet til industri 4.0.

DIGITALNORWAY vil gjøre Proneo til et senter for digital kompetanse og robotisering i Midt-Norge. Proneo har status som regional samarbeidspartner

Kontaktperson for samarbeidet er:
Knut Baglo, Proneo (epost)

Møre og Romsdal: iKuben, Molde

Kuben er en tverr-industriell klynge med 42 internasjonalt orienterte industribedrifter i Møre og Romsdal. Fokus for klyngen er utvikling av industrielt internett.

Ikuben ønsker et samarbeid med DIGITALNORWAY for å dele erfaringer og kompetanse for å oppnå et felles løft innen digitalisering.

DIGITALNORWAY ser Ikuben som en sentral aktør innenfor industrielt internett, og som en viktig node inn mot næringslivet på Nord-Vestlandet.

Kontaktperson for samarbeidet er:
Hilde Aspås, Ikuben (epost)

Østfold: Smart Innvovation Norway, Halden

Smart Innovation Norway er Norges kanskje ledende aktør innen smart energi og smarte byer, og er vertskap for næringsklyngen NCE Smart Energy Markets. Smart Innovation Norway har de siste to årene utviklet seg til en internasjonalt ledende forskningsaktør gjennom deltakelse i EU Horizon 2020-programmene EMPOWER, PERMIDES og INVADE.

Smart Innovation Norway ønsker et samarbeid med DIGITALNORWAY for å oppnå økt kraft, hastighet og internasjonal eksponering, og økt deling av erfaringer og kompetanse.

DIGITALNORWAY ønsker i samspill med Smart Innovation Norway å bygge opp Norge som verdensledende aktør innenfor smart energi-området.

Kontaktperson for samarbeidet er:
Ole Gabrielsen, Smart Innovation Norway (epost)

Nordland: Mo Industripark

Mo industripark er det største industrielle miljøet i Nord-Norge med over 2300 ansatte fordelt på mer enn 100 bedrifter.

Mo industripark ønsker et samarbeid med DIGITALNORWAY for å styrke næringslivet i Nord-Norges digitale kompetanse.

DIGITALNORWAY ser Mo industripark som et naturlig senter for digital kompetanse i Nord-Norge. Mo Industripark har status som regional samarbeidspartner.

Kontaktperson for samarbeidet er:
Jan Gabor, Mo industripark (epost)

Buskerud: Kongsberg innovasjon

Kongsberg innovasjon er Norges fremste industribaserte inkubator og innovasjonsselskap for utvikling og industrialisering av teknologi.

Kongsberg Innovasjon ser DIGITALNORWAY som et nødvendig verktøy for at Norge skal lykkes med å ta en sterk posisjon i neste generasjon, globale industriplattformer og løsninger.

DIGITALNORWAY ser Kongsberg Innovasjon og Kongsbergmiljøet som en sentral aktør for å bygge fremtidens globale industrisuksesser.

Kontaktperson for samarbeidet er:
Svein-Olav Torø, Kongsberg Innovasjon (epost)

Vil du bli regional partner? 

I tiden fremover vil vi presentere samarbeidsavtaler med flere noder. Vi er i god dialog med ytterligere en håndfull slike partnere. 

Jobber du i et innovasjonsselskap eller klynge og vil utforske et samarbeid med DIGITALNORWAY. Ta kontakt!