Inngår samarbeid for å digitalisere norsk næringsliv

Regjeringen trer inn som medlem i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret. Samtidig får senteret i oppdrag være sekretariat for regjeringens digitale strategiprosess, DIGITAL21.

Mandag gikk Nærings- og fiskeridepartementet og næringsminister Monica Mæland inn som medlem i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret. Samtidig pekte regjeringen ut Toppindustrisenteret som sekretariat for å lage Norges strategi for å digitalisere næringslivet, kalt DIGITAL21. En av sekretariatets oppgaver er å identifisere områder der Norge må være ledende internasjonalt.

– Norske bedrifter trenger et digitaliseringsløft. At næringslivet selv tar initiativet til dette er flott. Ved å legge sekretariatet for DIGITAL21 til Toppindustrisenteret vil vi sikre at strategien svarer på næringslivets behov, sier statsminister Erna Solberg.

– Vi må ta i bruk de nye teknologiske mulighetene, og vi må gjøre det raskt. Da er det viktig at næringslivet selv sitter i førersetet, sier næringsminister Monica Mæland.

– Sekretariatets oppgave er å svare på hvordan norsk næringsliv kan være i verdenstoppen også i fremtiden, sier påtroppende DIGITALNORWAY-sjef Tor Olav Mørseth.

Styreleder Walter Qvam i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS er svært glad for at regjeringen tar grep og setter digitaliseringen av norsk næringsliv på dagsorden.

– Digitaliseringen gir mange nye muligheter for norsk næringsliv. Men det krever at Norge utvikler verdensledende kompetanse på viktige, digitale områder. Idretten har vist hva som kreves for å vinne gull internasjonalt. Når vi nå går inn i digitaliseringen for fullt, må vi lære av idrettens erfaringer. Kompetanse og deling er viktige stikkord, sier Qvam.

Samarbeidsavtale

Næringsminister Monica Mæland er fornøyd med at næringslivet blir premissgiver i arbeidet med Digital21. Like viktig er det at næringslivet nå går sammen om et felles digitalt løft.
Påtroppende daglig leder Tor Olav Mørseth i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret er svært glad for oppdraget han har fått fra regjeringen – og å få Næringsdepartementet inn som et av senterets første medlemmer.

– For å være konkurransedyktige internasjonalt også i fremtiden, må norske selskaper øke tempoet på digitaliseringen. For å få til det trenger vi også offentlige myndigheter med på dugnaden, sier Mørseth.

Han slår fast at DIGITAL21 vil spille en viktig rolle i dette.

– DIGITAL21-arbeidet vil bidra til at Norge samler seg om de viktigste prioriteringene for å lykkes med digitaliseringen av landet, sier Mørseth.

Næringsminister Mæland er opptatt av at kompetansen DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret opparbeider seg også må kommer offentlige virksomheter til gode.

– Ved å gå inn som strategisk medlem i DigitalNorway oppnår vi økt digitalisering av både norsk næringsliv og statlige virksomheter, sier Mæland.