Velkommen til DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS

Sammen skal vi bygge et digitalt konkurransedyktig Norge!

1. august flyttet vi inn i Forskningsparken, og samme dag begynte jeg som daglig leder. Nå jobber vi for fullt med å få på plass praktiske ting og å bygge en slagkraftig organisasjon.

Flere nøkkelpersoner er nå på vei inn. De vil få en viktig oppgave. En fersk undersøkelse presentert i Harvard Business Review (HBR) viser hvordan ledende digitale nasjoner - som Norge - sakker akterut. Å være verdensmester på å ta i bruk ny teknologi er ikke lenger nok for å hevde seg. HBR-artikkelen viser at vi fremover må utvikle spissere digitalt lederskap på enkeltområder.

Vi har vært gode i Norge så langt. Det er på tide vi tar neste steg. 3. juli ble vi tildelt oppdraget med å være sekretariat for utformingen av Norges digitale strategi. Samtidig inngikk vi en samarbeidsavtale med regjeringen. DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret har med det støtte fra regjeringen og et samlet storting.

Hva skjer nå?

Vi er stolte over å bli vist denne tilliten. Nå handler det om å sette alle de gode planene, tankene og ambisjonene ut i livet.

Vi jobber nå på spreng mot:

  • offisiell lansering av vår første tjeneste – den digitale modenhetsindeksen som lar selskaper identifisere sine største utfordringer på vei inn i en digital verden.
  • å rigge arbeidet med Digital21, en felles strategi for digitalisering av Norge.
  • lansere et program for å heve digital kompetanse i styrerommet.

Resultatene av dette arbeidet vil vi vise frem i forbindelse med Corporate Innovation Day 27. september. Vi håper å se så mange som mulig av dere der.

Noen av dere treffer vi kanskje allerede neste uke da vi deltar på en håndfull arrangementer under Arendalsuka. (se disse og flere andre her).

Vi er sikre på at vi sammen kan bygge et digitalt konkurransedyktig Norge!

Vennlig hilsen
Tor Olav Mørseth
Daglig leder
DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS