Om oss

Et digitalt Norge er et konkurransedyktig Norge.

DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS skal bidra til økt tempo i digitaliseringen av Norge. Vi kopler bedrifter og kompetanse sammen for at de skal dele erfaring og læring på tvers av bransjer og fagområder.

Mange virksomheter har kommet langt i digitalisering av arbeidsprosesser, produksjon og kundebetjeningsmodeller. Andre strever med å finne ut hvordan de skal ta fatt på utfordringen. Toppindustrisenteret/Digital Norway skal være en arena for store og små virksomheter som vil møtes for å lære av hverandre.

DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS åpnet i Forskningsparken i Oslo august 2017. Blant eierne er 15 av Norges ledende bedrifter. I tillegg samarbeider vi med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsklynger og flere av de beste kompetansemiljøene som Norge har å by på.

Sammen skal vi:
- samle og spre kunnskap til hele næringslivet om digitale forretningsmodeller og kompetansemiljøer i inn- og utland - bistå virksomheter som ønsker å utforske og teste ut nye forretningsmodeller – trygt og i liten skala
- tilby verktøy til virksomheter som vil teste sin digitale modenhet og koble de som trenger hjelp med ledende ekspertise.
- utvikle tjenester som små og store bedrifter kan bruke til å digitalisere egen virksomhet

Et digitalt Norge er et konkurransedyktig Norge.

Bakgrunnen

Ideen til initiativet ble presentert første gang av Walter Qvam under middagen etter NHOs årskonferanse 2015, og bygger på Kongsberggruppens arbeid med Norge 6.0:

Under Arendalsuka 2016 lanserte Walter Qvam og 12 av Norges største selskaper og 12 av Norges viktigste universiteter, høyskoler og forskningsinstiutter forprosjektet til Toppindustrisenteret. Forprosjektet anbefalte vinteren 2017 oppstarten av DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS. Forprosjektet ble ledet av Hilde Tonne. Tonne leder nå DIGITALNORWAYs Advisory board.

I juni 2017 gikk 15 av Norges største virksomheter inn som eiere i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret. I juli inngikk senteret et samarbeid med den norske regjeringen, og fikk samtidig ansvaret for sekretariatet for DIGITAL21, en strategiprosess for forskning og kompetansebygging i Norge. 

Innovasjon Norge utnevnte i oktober DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS sammen iKuben i Møre og Romsdal, Smart Innovation Norway i Halden og Kongsberg Klyngen som likeverdige partnere i ordningen Omstillingsmotor. Sammen med sine partnere skal DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS løfte kunnskapsnivået og bidra til at små og mellomstore bedrifter over hele landet utnytter nye forretningsmuligheter i den digitale transformasjonen.

DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret har også inngått samarbeid med en lang rekke fremtredende innovasjonsmiljøer over hele landet.

Senteret er i oppstartsfasen og utvikler nye tjenester fortløpende.