Digital modenhetsindikator

Er selskapet og de ansatte klar for fremtiden?

Digitalisering utfordrer etablerte forretningsmodeller og skaper nye vinnere. Digital modenhetsindikator (DMI) måler ditt selskaps evne til å gripe mulighetene digitaliseringen bringer med seg.
Ved å gjennomføre testen vil du se hvordan ditt selskap skårer sammenlignet med våre fremste digitale ledestjerner.


Testen utføres i første fase som:

  • Selvtest: Her måler du din digitale modenhet via nettet.
  • Workshop: Hva betyr resultatene? Flere bedrifter innen en næringsforening, klynge eller annet går sammen om å ta testen, for deretter bli med på en workshop for å dele erfaringer.

Testen vil fremover bli videreutviklet til å kunne benyttes internt i bedrifter, i ledergrupper, til kvalifisering av leverandører og i samspill med kunder.

Hva gir Digital modenhetsindikator deg?

  • en rapport som viser ditt selskaps digitale modenhet, og forslag til hvilke områder bedriften bør videreutvikle først
  • en benchmark mot andre bedrifter og næringer (utvikles)
  • testen måler din bedrifts endringsevne og ikke hvorvidt du har tatt i bruk de nyeste teknologiske verktøyene!
  • testen er tilpasset norske forhold, og rapporten vil foreslå hvilke tiltak du bør gjennomføre for å heve din digitale modenhet.

Trykk her for å ta testen nå! (gratis - lanseres snart)

Ønsker du å gjennomføre testen internt i bedriften, mot ledergrupper, leverandører eller kunder? Ta kontakt med DigitalNorway for et skreddersydd opplegg! dmi@digitalnorway.com