Digital modenhetsindikator

Er selskapet og de ansatte klar for fremtiden?

DIGITALNORWAY har det siste året reist land og strand rundt for å mobilisere norsk næringsliv. Vi har sett nasjonen gradvis våkne og samtalen om de digitale endringene vi står overfor er nå til stede hos myndigheter, i mediene - og i næringslivet.

Digitalisering er nå på agendaen - men hva så?

I all røyken fra digitale eksperter og forståsegpåere som roper "disrupsjon, disrupsjon", strever de fleste næringslivsledere med å forstå hva de må gjøre annerledes for å lykkes. Og de færreste har i dag ressursene og verktøyene som kreves for å lykkes.

Derfor lanserer DIGITALNORWAY nå vår første tjeneste:

DIGITAL MODENHETSINDIKATOR

Digital modenhetsindikator (DMI) gir deg innblikk i hvor godt din virksomhet er klar til å håndtere endringene virksomheten står overfor. Tjenesten dykker under røyken fra buzz-ord som AI, IOT, blockchain eller maskinlæring. I stedet identifiserer tjenesten i hvilken grad virksomheten evner å fornye kompetanse og forretningsmodell, slik at den kan gjenskape seg selv i digital drakt.

Våre første brukere merker tydelig effekt:

"Den digitale modenhetsindikatoren og påfølgende workshop ga oss det nødvendige «push» til å gripe mulighetene som ligger i digitalt salg av rørleggertjenester."
Tor Erik Sivertsen, daglig leder, S-Rør AS

"Toppindustrisenteret og Proneo har inspirert oss til disruptiv tenking omkring egen framtidig produksjon. Resultatet ble et FoU-prosjekt sammen med SINTEF innen 3D-printing."
Frode Resve, daglig leder, Securo AS.

"Toppindustrisenteret har gjennom DMI og fakta bidratt til å gi bygg og anleggsklynga i Verdal Industripark økt forståelse for hvordan digitalisering endrer våre rammebetingelser".
Lars Petter Sjøvold, Styringsgruppeleder Kompetansekraft og daglig leder i Byggmestran AS.

Nå kan du finne ut hvor digital moden du er, ved å:

Ta testen nå!

Vi tilbyr også å gjennomføre testen for din næringsforening/innovasjonsselskap, din virksomhet, din ledergruppe eller ditt styre. For disse inngår en skreddersydd workshop der vi synliggjør hva resultatene betyr for deg. Vil du vite mer? Send en e-post til dmi@digitalnorway.com