Digital oversetter

Vi sertifiserer trenerne som hjelper deg å digitalisere din virksomhet.

Kunstig intelligens, blockchain og internet of things er på leppene til stadig flere. Men hvordan kan din bedrift ta dem i bruk?

DIGITALNORWAY utvikler et program der vi sertifiserer digitale oversettere som er eksperter på hvordan du kan ta i bruk "cutting edge" teknologi i din bedrift – og hindrer at gapet mellom teknologifronten og kompetansen i din bedrift blir for stor.

Hva får du gjennom en digital oversetter?

  • Kort vei til ekspertene: En digital oversetter vil være et koblingspunkt mellom de som er i bedriften og deres kompetanse, og de som besitter spesialkompetanse på den/de aktuelle teknologiene.
  • Alltid oppdatert: Den digitale oversetteren er sertifisert av DIGITALNORWAY og vil resertifiseres jevnlig. Oversetteren er også medlem av et eget fora som deler kompetanse og erfaringer på tvers.
  • Deling av kostnad: Kostnaden ved å etablere en egen digitalspesialist er høy. Flere bedrifter kan gå sammen om å utdanne en, de kan finnes i innovasjons/klyngebedrifter, eller utvikles internt der det er hensiktsmessig

Våre digitale oversettere vil også være din ekspertbruker av DIGITALNORWAYs tjenester.

Ta kontakt for å få vite mer!