Disrupsjonslab

Lær å kjenne dine nye utfordrere før de utfordrer deg!

Internasjonalt anslår 9 av 10 toppledere at deres virksomhet vil bli "disrupted" av digitale forretningsmodeller. I Norge innser lederne at digitalisering gir store samfunnsendringer, men kun 2 prosent frykter for sin egen lønnsomhet og kjernevirksomhet.

I Disrupsjonslab vil DIGITALNORWAYs beste eksperter utfordre din virksomhet på konkrete dilemmaer og utfordringer dere står overfor.

DIGITAL NORWAY tilbyr å skreddersy en prosess for deg som leder, ditt styre eller din ledergruppe for å knekke nøttene dere selv ikke kommer videre med. I denne prosessen vil vi mobilisere de aller beste krefter landet kan stille, slik at dere kan ta beslutninger og komme videre.

Disrupsjonslab hjelper deg fordi:

  • Digitalisering påvirker hele bransjesystemer og enkeltvirksomheter. Trender og forutsigbarhet blir erstattet med brudd og usikkerhet
  • Virksomhetenes forretningsmodell, verdiskapningsprosesser og krav til roller og kompetanser snus ofte på hodet
  • Virksomheter som er digitalt modne vet at de står overfor utviklingstrekk eller dilemmaer de ikke overskuer.

En Disrupsjonslab er et trygt valg; senteret er en nøytral part som tilpasser opplegget til din virksomhet og som mobiliserer den best tilgjengelige kompetanse fra akademia, forskning og klynger rundt de problemstillingene dere står midt oppe i og ikke kommer videre med.

Praktisk gjennomføring

Gjennomføringen av en disrupsjonslab går over 5 steg:

Favne: Identifisere mål, hensikt, beskrive utfordring/dilemma/usikkerhet og innretning og involvering av egen organisasjon og hva slags ekspertise som kreves.

Forberede: Gjennom akademia, forskning og klynger skape nødvendige kunnskapsobjekter som kan bidra til å belyse mulige løsningsområder på utfordringene.

Mobilisere: Beramme tid, innkalle deltagere eksperter, sette forventninger.

Gjennomføre: En spesielt designet og intens arbeidssamling som går over et par dager der verdens beste ekspertise og dine deltagere knekker koden.

Sammenfatte: Skape beslutnings-grunnlag og veivalg

Dette vil du sitte igjen med

Disrupsjosnlaben vil gi dere grunnlag for å ta beslutninger på bakgrunn av:

  • Oversikt over relevante trender og teknologier og hvordan de påvirker selskapets forretningsmodell og bransjesystemet virksomheten er en del av
  • Artikulasjon av utfordring/dilemma/usikkerhet
  • Kunnskapsobjekter fra relevante fagmiljøer som belyser utfordringene
  • Innhold til strategi og veikart for digitalisering
  • Beslutningsgrunnlag og veivalg

Vi vil knekke krevende nøtter med DIGITALNORWAY!

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!