Styreprogram

Vi gir ditt styre eller din ledergruppe innsikten de trenger for å sette deg på rett kurs.

Styrene setter kursen for norsk næringsliv. Undersøkelser viser styrene mangler forståelse av muligheter og trusler digitaliseringen bringer med seg.

En slik kompetanse er viktig for strategiarbeid, og for å forstå behovet for nødvendige investeringer.

DIGITALNORWAY utvikler et styreprogram som analyserer og videreutvikler styrenes digitale kompetanse. Programmet kan også tas av medlemmer i nominasjonskomiteer og i toppledergrupper.

Hva gir styreprogrammet?

Det finnes i dag ulike kurs for styremedlemmer. De fleste av disse retter seg primært mot de mer formelle sidene ved styrearbeid, og gir i liten grad kompetanse rundt strategiske drivere.

Styreprogrammet fra DIGITALNORWAY fokuserer på hvordan digitalisering påvirker bedriften, dens omgivelser, krav til ledelse, og muligheter for effektivisering av driften. Styreprogrammet fungerer som en tilleggsmodul som kan tas i sammenheng med etablerte styreprogram eller tas som et frittstående program for de som har vært gjennom andre styreprogram.

Programmet er egnet for alle styrer, og tilbyr et relevant spekter av moduler som kan settes sammen til et program som passer et hvilket som helst styre.

Praktisk informasjon

Styreprogrammet består av tre moduler og tilgang til tre av DIGITALNORWAYs tjenester.

iDMI - Individuell digital modenhets indikator for å kartlegge kompetansenivå innen digitalisering. Dette er et spørreskjema basert på egenvurdering, og kan utføres som en del av generell styreevaluering.

Workshop – oppdaterer styret på de mest fremtredende digitale teknologidrivere, kombinert med diskusjon og refleksjon på relevant eksempler for bedriften. Workshop tilpasses slik at den kan tas som en del av et utvidet styremøte.

Kurs for styremedlemmer - Kurset er utformet som en workshop for styremedlemmer. Varigheten er en dag, og kurset dekker de mest sentrale digitale teknologidrivere som digitale forretningsmodeller, digital markedsføring, samhandling og salg, digital platformøkonomi og cybersecurity. Kurset er lagt opp som en kombinasjon av foredrag og case-oppgaver. Hovedhensikten med kurset er å sette styremedlemmer i stand til å still de riktige spørsmålene til administrasjonen i forhold til digitalisering, samt å forstå hvordan de teknologiske kreftene påvirker virksomheten.

I tillegg til de tre overstående modulene vil styreprogrammet også bestå av en konferanse spesielt tilpasset styremedlemmer, tilgang til eksperter fra DIGITALNORWAY ekspertnettverk, samt tilgang til online ressurser gjennom DigitalHub.

Det unike med DIGITALNORWAY sitt styreprogram er tilgang til erfaringer og case fra hele bredden i norsk næringsliv, samt tilgang til eksperter innen et bredt utvalg digitale teknologier.

Styreprogrammet tilpasses behovene til hvert enkelt styre.

Vil du vite mer? Ta kontakt med DIGITALNORWAY!