Sammen skaper vi digital konkurransekraft

Digitalisering gir store muligheter for vekst og nyskaping i norsk næringsliv. Samtidig er det krevende å tilegne seg kunnskap for å utnytte disse mulighetene. Det er stor usikkerhet om hvordan digitalisering vil påvirke norske bedrifter og deres ansatte.

Norsk næringsliv består av få store selskaper og mange små og mellomstore virksomheter. For å lykkes med digitalisering er det behov for å dele kunnskap og erfaring mellom bedrifter og fagmiljøer. Norske virksomheter trenger veiledning, samarbeidsarenaer og fasiliteter for å skape nye forretningsmodeller, produksjonsmetoder, kundeflater og tjenester.

Vi må forene styrkene vi har som et lite land. Vi må bygge kunnskap og dele ressurser og erfaringer. Gjennom samarbeid kan selv den minste bedrift mestre den globale konkurransen. Det sikrer et kraftfullt norsk næringsliv i vekst.

Våren 2017 åpner nettverket Digital Norway - Toppindustrisenteret AS som skal bidra til digitalisering av det norske næringslivet. Nettverket skal sikre effektiv tilgang til og deling av erfaringer, teknologier, forretningsmodeller og kompetanse for brukerne.

 
 

Se video fra lansering av Digital Norway - Toppindustrisenteret AS under Arendalsuka 16. august 2016: